AS 9100 Uzay Havacılık ve Savunma Sanayi Kalite Yönetim Sistemi

AS 9100 Standardı IAQG’ın (Uluslararası Havacılık Kalite Grubu) tarafından savunma sanayi için geliştirilmiş bir “Havacılık Uzay ve Savunma Kuruluşları İçin Kalite Yönetim Sistemi” dir. Standart ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin üzerine kurulmuş olup havacılık ve savunma sanayinin ihtiyaçlarını karşılayacak ilave şartlar ve yeni maddeler eklenerek güçlendirilmiştir.as-9100-uzay-havacilik-ve-savunma-sanayi-kalite-yonetim-sistemi

AS 9100 standardı ISO 9001 standardından farklı olarak süreç yönetiminin daha etkin kullanılmasını gerektirmektedir. Aynı zamanda ISO 9001 standardından farklı olarak “Proje Yönetimi” ve “Konfigürasyon Yönetimi” maddeleri gereğince müşteri isteklerinin seri imalata tam olarak aktarılabilmesi için etkin bir planlama da yapılmasını beklemektedir.

Bildiğimiz klasik Pazarlama/Müşteri İlişkileri Sürecinden gelen bilgilerin doğrudan Planlama Sürecine aktarılması yerine bu iki sürecin arasında yer alan “Proje Yönetim Süreci” ve “Konfigürasyon Yönetim Süreci” etkin olarak kullanılması yöntem olarak belirlenmiştir. ISO 9001 standardında bu maddeler açıkça şart koşulmasa dahi 2015 revizyonu ile bazı maddeler arsına kısmi olarak serpiştirilmiş dersek yanılmış olmayız.

AS 9100 standardında yer alan ancak ISO 9001 standardına 2015 revizyonu ile gelen iki yeni madde daha bulunmaktadır. Bunlardan birisi “Risk Yönetimi”, diğeri ise “Teslimat Sonrası Destek” maddesidir. Risk Yönetimi, otomotiv sanayinde de kullanılan FMEA (Hata Modu ve Etkileri Analizi) yöntemi ile yapılması genel kabul görmüştür.

Risk Yönetimi süreçler ile yoğun şekilde etkileşim halindedir ve İyileştirme Faaliyetleri ile paralel yürütülen bir süreçtir. Teslimat Sonrası Destek maddesini ise kısaca Teknik Servis Hizmetine benzetebiliriz. Bu maddede ürünün kullanım ömrü boyunca firmanın sorumluluklarını tanımlamaktadır.

Yukarıda genel yapısından bahsettiğimiz AS 9100 standardının uygulanması için “Süreç Yönetimi” hayati bir önem taşımaktadır. Bu nedenle danışmanlık hizmeti olarak verdiğimiz eğitimlerin temelini “Süreç Yönetim Eğitimi” oluşturmaktadır.

AS 9100 Kalite Yönetim Sisteminin Avantajları

AS 9100 Kalite Yönetim Sistemi standardı çalışmaları için ek bir kalite maliyeti getirmesine karşın getirileri bu maliyeti karşıladığı gibi firmaya karlılık sağlamaktadır. Sistemin uygulanması ile elde edilen başlıca avantajlar aşağıdaki gibidir;

– Üretim hatalarının minimize edilmesi
– Hatalı üretimden kaynaklı prestij ve müşteri kaybı riskinin azaltılması
– Tamir/Yeniden İşleme den kaynaklı termin ve maliyet kaybının azaltılması
– Süreçler arasındaki karmaşanın azalması ve daha etkin olarak süreçlerin işletilerek performansın yükselmesi
– Daha etkin bir planlama ve üretimin gerçekleştirilmesi
– Tanınmış bir kalite sistemine sahip olarak yeni müşteriler edinme şansı
– Airbus, Boing, TAI gibi büyük kuruluşlarında bulunduğu IAQG’ın (Uluslararası Havacılık Kalite Grubu) bir üyesi olmak ve dünya çapındaki bu kuruluşlar ile doğrudan çalışma imkanı

Neden Biz

AS 9100 sisteminin kurulması ve eğitim çalışmalarını gerçekleştirecek ekibin Savunma Sanayinde mühendis olarak iş deneyimine sahip olması, ISO 9001/ISO 14001 gibi standartlarda baş denetçi olması, prestij sahibi belgelendirme kuruluşları tarafından belgelendirilmiş müşteri portföyümüzün olması, en önemlisi ise belge alınması ile hizmetimizin bitmeyerek ihtiyaç duyulduğunda firmalarımıza destek verilmesi, danışmanlık sözleşmemizin bir parçası olması. AS 9100 Kalite Yönetim Sistemi gereği sürekli gelişme sağlarken firmalarımızın ihtiyaç duyduğu noktalarda sürekli yanındayız.