Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği (2016/426/AB) CE Belgesi

“CE Uygunluk İşareti; Gaz yakan cihazlara CE İşareti ‘nin iliştirilmesine yönetmelik şartlarına uygun olduğunu ve tüm değerlendirmelerin yapıldığını gösteren işarete denir.”gaz-yakan-cihazlar-yonetmeligi-ce-belgesi

Gaz yakan cihazların canlı veya cansız varlıkların güvenliğini tehlikeye sokmayacak şekilde piyasaya sunulmasını sağlar. Yemek pişirme , ısınma , sıcak su elde etme , soğutma ,aydınlatma veya yıkama amacıyla kullanılan su sıcaklığı 105 dereceyi geçmeyen sıcak su elde etmek için kullanılan gaz yakan cihazları kapsar.

Gaz Yakan Cihazlar CE Belgesi ile ürünün piyasaya sunulmasından önce, ürünün tüm güvenlik şartlarını yerine getirmesi ve teknik özelliklerin yönetmeliklere uygun bir şekilde gerçekleşmesi sağlanır. CE Uygunluk İşaretini taşıyan cihazların piyasaya arzı veya hizmete sunulması yasaklanamaz, kısıtlanamaz veya engellenemez.