ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 14001:2015 standardı ISO 9001:2015 standardının üzerine kurulan ve firmanın çevre yönetim sistemine verilen bir belgedir. Firma faaliyetlerini gerçekleştirirken çevreye olan etkilerini ISO 14001:2015 standardına uygun olarak yönetmesi ile “Çevresel Kalite Yaklaşımı” anlayışı sağlanır. Bu yaklaşımın yönetilmesinden dolayı standardın ismi “ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi” dir.

iso-14001-2015-cevre-yonetim-sistemiFirmalar gerçekleştirdikleri faaliyetlere göre oluşan atıkların doğaya ve insana olan zararını en aza indirmek için belirli yöntemler uygulamaktadır. Bu yöntemlerin bazıları kanuni zorunluluktan doğmaktadır. ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi ile hem kanuni hem de çevreye duyarlı olmak adına yapılması gereken yöntemler ISO 14001:2015 standardı şartlarına dayandırıldığında firmalar bu standarttan belgelendirilmiş olurlar.

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi günümüzde artık bir belge olmaktan çıkıp bir vizyon ve misyon olarak gelecek kuşaklara bırakılan miras olarak görülmektedir. Gönüllülük esası ile çevreye olan saygı ve duyarlılık için yapılan çalışmalar firmanın itibarına, markasına doğrudan etki etmektedir.

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sisteminin gereklerini yerine getirmek sadece bir kalite maliyeti olarak düşünülmemelidir. Standardın gerekleri yerine getirildiğinde geri dönüşümden elde dilen kazanç da hafife alınmayacak boyuttadır. Örneğin fotoselli muslukların yada lambaların kullanımından elde edilen kar büyük yada küçük işletmeler için karlılık sağlamaktadır. Bu elde edilen kazançlar da ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi için yapılan kalite maliyetini karşılamakta, etkin yönetildiğinde ise ka sağlamaktadır.

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sisteminin Gerekleri

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi gereklerine göre yönetilebilir bir dokümantasyon yapısı ve uygulanması ile etkin bir çevre yönetim sistemi kurmak mümkün olmaktadır. ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi için dokümantasyon yapısı oluştururken standardın istekleri göz önüne alınmalıdır. Bunlar;

  • Kuruluşun Bağlamı
  • Liderlik
  • Politika
  • Planlama
  • Destek
  • Operasyon
  • Performans Değerlendirme
  • İyileştirme

Yukarıda listelenen maddeler standardın ana istekleridir. Faaliyet alanına göre çevresel süreçlerin belirlenmesi, bu süreçlerde oluşan çevresel atıklar, atıkların yönetilmesi, ürün yaşam döngüsünün sağlanması ve risk temelli düşünme temelinde bir Çevre Yönetim Sistemi kurulması gerekmektedir.

Bu nedenle Mavi Kalite olarak firmanızda sistem hazırlanırken Süreç Yönetimi yapılmakta, süreçlerin riskleri, hedefleri, kaynak ihtiyaçları, süreçlerde oluşan atıklar, atıkların yönetimi vb. kriterler gözetilerek dokümantasyon yapısı oluşturulmakta ve bunlar eğitim ile desteklenmektedir.

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sisteminin kurulması için ihtiyaç duyulan eğitim, dokümantasyon desteği, kurumsal sistem yapıları vb. hizmetlerimizi de talebe göre ayrıca vermekteyiz. Sistem kurulumları ve denetime eşlik edilmesi firmamız tarafından yetkin personel (Birçok alanda Baş Denetçi ve Eğitmen olan mühendisler) tarafından gerçekleştirilmektedir.