ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

Halen geçerliliği devam etmekte olan OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin yerine geçecek olan ve 2018 yılı revizyonu ile yayınlanan bu standart OHSAS 18001 standardının şartlarına benzerdir. ISO Standartlar serisinin 2015 revizyonu ile gelen yeni standart yaklaşımı ile uyumlu olarak hazırlanan ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 gibi sadece Türkiye’de geçerli olan akreditesiz bir belge olmaktan çıkıp artık uluslararası bir belge niteliğine kavuşmuştur.ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi 2018 yılında yayınlandığı için bu belgeye geçiş süresi maksimum 3 yıldır. Belgelendirme kuruluşları yeni yeni bu standarttan akredite olmaktadır. Bu nedenle 2019 yılının sonlarına doğru OHSAS 18001 yerine ISO 45001 standardına geçiş yaygınlaşmaya başlayacak dolayısı ile ISO 45001 Belgesinin alınması zorunlu tutulmaya başlaması kuvvetle muhtemeldir. Ama yasal olarak geçiş süresinin 3 yıl olduğu da unutulmamalıdır.

Bu yeni revizyonla İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki çalışmalar belirli standart ve şartlara oturtulmuş olacak. Daha önce bu konuda uluslararası bir standart olmadığı için iş sağlığı ve güvenliği gerekleri firmalarda yönetmelikler ve kanunlar ile sağlanmaya çalışıyordu. Bu standart ile yönetmelik ve kanunlara uygun bir çok şart da yerine getirilmiş olacak.

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin Gerekleri

ISO 45001:2018 Belgesi almak için standardın şartlarını yani revize olan ISO Standartlar serisi ile aynı maddeleri gereklerini yerine getirmek gerekiyor. Farklı olarak bu ortak maddeler altında iş sağlığı ve güvenliğine yönelik gereklerin yerine getirilmesi gerekiyor. Bunlar işçi sağlığı, işçinin güvenliği, iş kazalarının azaltılması, olası kazalara karşı tatbikatların gerçekleştirilmesi vb. uygulamalardır.

Bu uygulamaların gerçekleştirilmesi sırasında ulusal ve uluslararası yasal şartların dikkate alınması, risk yönetim ve süreç yönetim bakış açısı ile süreçlerde doğabilecek olası iş sağlığı ve güvenliğine yönelik tehlikelerin belirlenmesi ve bu risklerin azaltılması, üst yönetimin liderliği ile bu faaliyetlerin bilincinde olunması ve işletilmesi gerekmektedir.

Genel olarak ISO 45001:2018 Belgesi almak için standardın şartları aşağıdaki maddeler altında dökümante edilmelidir;

  • Kuruluşun Bağlamı
  • Liderlik
  • Politika
  • Planlama
  • Destek
  • Operasyon
  • Performans Değerlendirme
  • İyileştirme

Yukarıdaki bu gereklerin yerine getirilmesi için Mavi Kalite olarak firmanızda sistem hazırlanırken Süreç Yönetimi yapılmakta, süreçlerin riskleri, hedefleri, kaynak ihtiyaçları vb. kriterler gözetilerek dokümantasyon yapısı oluşturulmakta ve bunlar eğitim ile desteklenmektedir.