EN ISO 3834 Kaynaklı İmalata Yeterlilik Belgesi

Firmalarda EN ISO 3834 kaynaklı imalat için yeterliliğin bir kanıtı olarak kullanılan bir belgedir. Çünkü kaynak prosesi özel bir prosestir ve imalatta bu prosese ait yöntemler özel olarak kontrol altında tutulması gerekmektedir. Bu nedenle kaynak ağırlıklı yada kaynağın kritik noktalarda kullanımı gerektiren ürünlerde müşteri özellikle bu kaynak noktalarını güvence altına almak için  EN ISO 3834 Kaynaklı İmalata Yeterlilik Belgesini istemektedir.EN ISO 3834 Kaynaklı İmalata Yeterlilik Belgesi

Ayrıca bakanlık tarafından özellikle konstrüksiyon yapıların denetimi yaparken “EN 1090 Çelik ve Alüminyum Yapılar İçin Teknik Gerekler” standardına uygunluk için Teknik Dosya istemektedir. Bu standardın ve Teknik Dosyanın gereği olarak firmalardan EN ISO 3834 Kaynaklı İmalata Yeterlilik Belgesine de sahip olmasını zorunlu tutmaktadır.

EN ISO 3834 Kaynaklı İmalata Yeterlilik Belgesinin Gerekleri

EN ISO 3834 Kaynaklı İmalata Yeterlilik Belgesine sahip olmak için firmanın genel olarak sistemsel ve uygulama faaliyetlerini güvence altına alması gerekmektedir. Çünkü mevcut Kalite Yönetim Sistemi (ISO 9001 vb.) bu kaynak gereklilikleri için şartları tam olarak karşılayamamaktadır. Bu nedenle özel olarak aşağıda tanımlı şartların yerine getirmesi gerekmektedir;

  • Kaynak sürecini yönetecek yetkin bir Kaynak Koordinatörüne sahip olmak
  • Kaynak işlemini gerçekleştirecek personelin eğitimi ve sertifikalandırılması
  • Tasarım Hesaplarının yapılmış olması (Statik Yükler, Rüzgar Yükü vb.)
  • Tasarım hesaplarına göre uygun malzeme seçiminin yapılması
  • Kaynak yöntemlerinin belirlenmiş olması
  • Tahribatlı ve/veya tahribatsız muayeneler gibi kalite kontrollerin yapılması

Yukarıda bahsedilen gerekler sistemin ve belgelendirmenin temel gerekleri olup bu gerekleri yönetecek bir sistemin firmada kurulmuş ve yürütülüyor olması gerekmektedir.

EN ISO 3834 standardı EN 1090 standardına göre daha çok ilgili kaynaklı imalat yöntemlerinin ve uygulanması için yöntemlerin dökümante edilmesi gibi düşünülebilir. EN 1090 standardı ise EN ISO 3834 standardının üzerine kurulan ve uygulama ağırlıklı şartların ön planda olduğu bir belgedir dersek kabaca farkı tanımlamış oluruz.