CE Belgesi Makine Emniyet Yönetmeliği (2006/42/AT)

CE Belgesi Makine Emniyet Yönetmeliği (2006/42/AT) ülkemizde CE işaretlemesine tabi olup Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından bu yönetmelik kapsamına giren ürünler, CE İşareti kullanımına uygunluğu açısından denetlenmektedir. CE Yönetmeliklerine uygun hazırlanan Teknik Dosya ve Uygunluk Beyanı ile ürünler Avrupa’da serbest dolaşım hakkı kazanmaktadır.CE Belgesi Makine Emniyet Yönetmeliği

CE Belgesi Makine Emniyet Yönetmeliği (2006/42/AT) makinelerin tasarım aşamasından başlayarak, nihai ürün haline geldiği aşamaya kadar uygulanması gereken şartları ve ürünün uygunluğunun sağlandığını gösteren CE Teknik Dosya oluşturulmasını istemektedir. Bu nedenle üreticilerin CE işaretini kullanabilmek için aşağıdaki başlıkta belirtilen şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Bu şartların yerine getirilmesi ile ürünün insana, çevreye ve kullanıcıya zarar vermeyecek minimum güvenlik koşulları yerine getirilmiş olur.

CE Belgesi Makine Emniyet Yönetmeliğine (2006/42/AT) uygun olarak üretilen ve kullanıma sunulan ürünler için üreticinin “Uygunluk Beyanı” vermesi gerekmekte ve bu da CE Teknik Dosya içerisinde tanımlanan ürün özellikleri ve beyanlar ile sağlanmaktadır. Bu beyanlar yasal bağlayıcılığa sahiptir. Teknik Dosya ürün niteliğine göre LVD ve/veya EMC gibi ayrı yönetmelikler altında yapılan testler ile de güvence altına alınmalıdır.

Makinelerin sebep olduğu kazaları önlemek adına tüm makine üreticileri bu yönetmelikte belirtilen temel şart ve güvenlik kurallarına uymak zorundadır.

Makine Emniyet Yönetmeliğinin (2006/42/AT) Gerekleri

Makine Emniyet Yönetmeliğinin (2006/42/AT) gerekleri oluşturulan CE Teknik Dosya ile güvence altına alınmaktadır. CE Belgesi bu Teknik Dosyanın ve ürünün incelenmesi sonucunda verilmektedir. Yani önemli olan Teknik Dosyanın yönetmelik şartlarına ve ürüne uygun olarak hazırlanması anlamına gelmektedir.

Bilinenin aksine CE Belgesi ürüne verilmesine karşın ürün belgesi değildir. Sadece “CE İşareti” kullanmaya uygundur anlamına gelmektedir. Yani beyanınıza göre uygunluk işaretinin verilebileceğini göstermektedir. Bu nedenle CE Belgesinden daha da önemlisi Teknik Dosyanın uygun hazırlanmasıdır.

Teknik Dosya hazırlanırken temel olarak aşağıda tanımlı şartların yerine getirilmesi gerekmektedir;

  • Ürünün Tanımı ve Özellikleri
  • Ürünün Tasarım Hesabı
  • Kullanım ve Bakım Kılavuzu
  • Risk Analizi (TS EN ISO 12100:2010’a göre)
  • Makinelerde Güvenlik Kuralları (TS EN 14120:2016’a göre)
  • Teknik Resimler
  • Test Raporları (Ürün özelliğine göre LVD ve/veya EMC Testleri)

Yukarıda bahsedilen gerekler temel olarak yapılması gerekenler olmakla beraber yönetmelik gereği daha birçok alt gereklerin yerine getirilmesi gerekmektedir.

Unutulmaması gereken en önemli konu sadece CE Belgenizin olmasının yeterli olmamasıdır. Bu belgeyi destekleyecek Teknik Dosyanızın olması ve bu dosya içeriğinin kurallara uygun olarak hazırlanmasıdır. Bakanlık denetimlerini hazırlanan CE Teknik Dosyayı inceleyerek denetimi gerçekleştirmektedir.