ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001:2015 standardı firmanın kalite sistemine verilen bir belgedir. Firmanın faaliyetini gerçekleştirmek için kullandığı yöntemlerin ISO 9001:2015 standardına uygun olarak işletilmesi ile “Kalite” nin yönetilmesi sağlanır. Bu nedenle ismi de “Kalite Yönetim Sistemi” dir. Yani firma gerçekleştirdiği üretimin/hizmetin kalitesini uluslararası bir standarda uygun olarak yönetmekte olduğu, bunu da belgelendirerek kalite yönetimini resmileştirmiş olmaktadır.iso-9001-2015-kalite-yonetim-sistemi

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sisteminin diğer ISO kalite standartlarından önemli bir farkı vardır. Bu farkın sebebi tüm standartların temelini oluşturuyor olmasıdır. Yani ISO 9001:2015 kalite standardı her ISO standardında istenen ortak gerekliliklerin bir araya gelmiş hali diyebiliriz.

Firma faaliyeti ne olursa olsun ortak olan Satın alma, Pazarlama, Müşteri Şartları, Planlama vb. gibi süreçler için yapılması gereken temel zorunluluklar her ISO kalite standardında ortaktır. Diğer standartların farkı ise ISO 9001:2015 kalite standardına ek olarak farklı isterlerin de olmasıdır.

Örneğin ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi için ayrıca atıkların yönetimi için ek şartları olması veya ISO 16949 Otomotiv Yönetim Sistemi için ilave kalite şartlarının istenmektedir. Bu nedenle standartlar da isimlerini bu farklılıklardan ötürü almaktadır.

Eski revizyonlarda bu ortak gerekler farklı maddeler altında farklı isimler ve farklı tanımlar şeklinde bulunmaktaydı. ISO kalite standartları son yapılan 2015 Revizyonu ile şartlar ve isterler ortak maddeler ve başlıklar altında bir araya getirilerek standardın daha anlaşılır bir hale gelmesi sağlanmıştır.

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sisteminin Gerekleri

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi bizden ne istemektedir? Sorusuna cevap kısmen yukarıda tanımını yaptığımız şekli ile bir firmanın faaliyet alanına uygun olarak “Kalite” sinin sistemsel olarak yönetilmesidir. Bu da ISO 9001:2015 standardının gereklerine göre yönetilebilir bir dokümantasyon yapısı ve uygulanması ile mümkün olmaktadır. O zaman ISO 9001:2015 kalite standardının istekleri nelerdir sorusuna cevap bulduğumuzda kurulması gereken ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi için dokümantasyon yapısı da ortaya çıkmaktadır.

Bunlar;

– Kuruluşun Bağlamı
– Liderlik
– Politika
– Planlama
– Destek
– Operasyon
– Performans Değerlendirme
– İyileştirme

Yukarıda listelenen maddeler standardın ana başlıkları altındaki gereklilikleridir. Firma faaliyet alanına göre süreçlerin belirlenmesi ve risk temelli düşünme temelinde yukarıdaki gereklere uygun olarak tüm süreçlerin yönetilebileceği bir kalite yönetim sistemi kurulması gerekmektedir. Bu nedenle Mavi Kalite olarak firmanızda sistem hazırlanırken Süreç Yönetimi yapılmakta, süreçlerin riskleri, hedefleri, kaynak ihtiyaçları vb. kriterler gözetilerek dokümantasyon yapısı oluşturulmakta ve bunlar eğitim ile desteklenmektedir.

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sisteminin kurulması için ihtiyaç duyulan eğitim, dokümantasyon desteği, kurumsal sistem yapıları vb. hizmetlerimizi de talebe göre ayrıca vermekteyiz. Sistem kurulumları ve denetime eşlik edilmesi firmamız tarafından yetkin personel (Birçok alanda Baş Denetçi ve Eğitmen olan mühendisler) tarafından gerçekleştirilmektedir.